ไพ่ The Hierophant

ไพ่ The Hierophant

ความหมายหลักของไพ่ The Hierophant

หมายถึง การจัดโครงสร้างหรือจัดระเบียบใหม่ให้กับชีวิตของตนเอง การมีใจไฝ่เรียนรู้ให้สูงขึ้นไปอีก รวมทั้งมีความสนใจในศาสนาและพิธีกรรมอีกด้วย

  • การงาน หมายถึงคุณอาจจะมีปัญหาจุกจิกๆ ในงาน หรือมีคนจุกจิกใส่คุณ อาชีพที่เหมาะสม มักจะรับราชการ แพทย์ ครู
  • การเงิน หมายถึง คุณจะวางแผนการเงินใหม่แต่อย่าเคร่งครัดมากนะ ถ้าหากตบะแตกขึ้นมาเงินเก็บจะพลอดหดหายไปด้วย
  • ความรัก หากผู้หญิงเปิดได้ไพ่ใบนี้หมายถึง ได้แต่งงานช้าหรือคู่อายุแก่กว่ามาก และหากได้แต่งก็จะทำพิธีอย่างถูกต้องตามประเพณี
  • สุขภาพ ให้ระมัดระวังระบบการย่อย ท้องอืด ท้องเฟ้อ
  • ไพ่กลับหัว ความเกรงใจคนอื่นมากเกินไป อาจทำให้คนอื่นๆ มาเอาเปรียบคุณได้ ความรักหมายถึงสัมพันธภาพที่มีอยู่น่าอึดอัด ความสัมพันธ์จะสิ้นสุดลงได้