ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ดีมีชัย เดือนมีนาคม 2567 โดย อาจารย์มนัสกวิญ ชางประยูร

01 Mar 2024
118

[ad_1]

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์งามยามดี ฤกษ์ดีมีชัย ประจำเดือนมีนาคม 2567 มาดูกันว่า วันใดเหมาะกับงานมงคลบ้าง ไม่ว่าจะเป็น แต่งงาน ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดกิจการ ขายรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร ฤกษ์งามยามดีที่สุดคือเวลาใด ต้องติดตามกับ อาจารย์มนัสกวิญ ชางประยูร

ฤกษ์งามยามดี ใน เดือนมีนาคม 2567 นี้มี ฤกษ์มงคล 4 วันด้วยกัน นั่นคือ วันที่ 3, 6, 18 และ 23 มีนาคม สามารถนำฤกษ์ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นสำคัญ แต่ถ้าหากต้องการทำดีหรอทำบุญไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใด ฤกษ์สะดวก ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำดี ไม่ว่าจะช่วงเวลาใดก็ถือเป็น ฤกษ์ดี ทั้งสิ้น

 

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 3 ปีเถาะ (คนที่เกิดวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้)

ฤกษ์ดีมีชัย ในวันนี้เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ซื้อบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้านค้าออนไลน์ จัดงานแต่งงาน เปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ เปิดกิจการใหม่ เปิดเว็บไซต์ใหม่ ลงเสาเอก ฤกษ์นี้เหมาะสำหรับในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีทำให้เจ้าของบ้านมีความสุข เป็นที่เชิดหน้าชูตาในสังคม มีชื่อเสียง มีอำนาจ มีความเจริญ

  • เวลา 06.29 – 07.24 น. ถือเป็น เทวีฤกษ์ เหมาะกับงานแต่งงาน ขอความรัก ลาสิกขาบท ขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านค้า เปิดบัญชีธนาคาร การเข้าหาผู้ใหญ่ กิจการที่ต้องการชื่อเสียงและมีเสน่ห์ งานมีเกียรติ งานด้านการประชาสัมพันธ์ และงานมงคลทั้งปวง
  • เวลา 08.14 – 09.04 น. เป็น ราชาฤกษ์ เหมาะกับงานมงคลสมรสที่หรูหรา ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (สามัญชนควรเว้น หากหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมให้ใช้ได้) งานราชการ ราชพิธี งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นทำตาม การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ การเข้ารับตำแหน่งงาน การสร้างชื่อเสียงเกียรติยศ และงานมงคลทั้งปวง
  • เวลา 10.54 – 11.49 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับงานแต่งงาน ลาสิกขาบท ขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านค้า เปิดบัญชีธนาคาร ปลูกสร้างอาคาร สะเดาะเคราะห์ และงานมงคลทั้งปวง 

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ตรงกับวันแรม 11 ค่ำ เดือน 3 ปีเถาะ (คนที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้)

ฤกษ์ดี ในวันนี้เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร ถอยรถใหม่ เปลี่ยนชื่อสกุล เปิดร้านค้าออนไลน์ เปิดเว็บไซต์ ฤกษ์ในวันนี้สามารถนำไปใช้ได้กับงานมงคลจะส่งผลดี ให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง ดำเนินชีวิตราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวย มีความก้าวหน้า มีฐานะมั่นคง

  • เวลา 09.45 – 10.35 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับงานแต่งงาน ลาสิกขาบท ขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านค้า เปิดบัญชีธนาคาร ปลูกสร้างอาคาร สะเดาะเคราะห์ และงานมงคลทั้งปวง 
  • เวลา 11.36 – 12.29 น. เป็น ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดอาคารร้านค้า เปิดบัญชีธนาคาร งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ยกศาลพระภูมิ และงานมงคลทั้งปวง

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 4 ปีเถาะ (คนที่เกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์นี้)

ฤกษ์งามยามดี ในวันนี้เหมาะสำหรับสตรี งานที่มีผู้หญิงเป็นแม่งาน เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อสกุล ย้ายบ้าน เปิดเว็บไซต์ใหม่ เปิดร้านค้าขายออนไลน์ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง ร้านเสริมสวย สถานความงามหรือผู้หญิงเป็นเจ้าของ จะส่งผลดีทำให้มีชื่อเสียง มีเสน่ห์ มีเกียรติเป็นที่เชิดหน้าชูตาในสังคม กิจการราบรื่นไร้อุปสรรค

  • เวลา 12.42 – 13.39 น. เป็น ราชาฤกษ์ เหมาะกับงานมงคลสมรสที่หรูหรา ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (สามัญชนควรเว้น หากหาฤกษ์ไม่ได้ก็อนุโลมให้ใช้ได้) งานราชการ ราชพิธี งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นทำตาม การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ การเข้ารับตำแหน่งงาน การสร้างชื่อเสียงเกียรติยศ และงานมงคลทั้งปวง
  • เวลา 15.24 – 16.23 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับงานแต่งงาน ลาสิกขาบท ขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านค้า เปิดบัญชีธนาคาร ปลูกสร้างอาคาร สะเดาะเคราะห์ และงานมงคลทั้งปวง 

 

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 ปีเถาะ (คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้)

ฤกษ์มงคล ฤกษ์ดีมีชัย ในวันนี้เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร ออกรถใหม่ เปิดการค้าออนไลน์ ใช้ได้กับงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดี มีความสุข ดำเนินชีวิตได้ราบรื่น มีความมั่งคั่ง ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีฐานะมั่นคง

  • เวลา 08.39 – 09.36 น. และเวลา 15.19 – 16.15 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับงานแต่งงาน ลาสิกขาบท ขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้านค้า เปิดบัญชีธนาคาร ปลูกสร้างอาคาร สะเดาะเคราะห์ และงานมงคลทั้งปวง 
  • เวลา 10.26 – 11.24 น. และเวลา 12.39 – 13.36 น. เป็น ราชาฤกษ์ เหมาะกับงานมงคลสมรสที่หรูหรา ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (สามัญชนควรเว้น หากหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมให้ใช้ได้) งานราชการ ราชพิธี งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นทำตาม การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ การเข้ารับตำแหน่งงาน การสร้างชื่อเสียงเกียรติยศ และงานมงคลทั้งปวง

[ad_2]

Source link