ทิศมงคลในการจัดตำแหน่งห้องน้ำตามปีเกิด

13 เม.ย. 2023
46

การจัดฮวงจุ้ยห้องน้ำ นั้นนอกจากจะดูตามความเหมาะสมในหลักฮวงจุ้ยแล้วผู้พักอาศัยควรคำนึงถึงทิศมงคลตามปีนักษัตรของตนเองด้วย เพื่อจะเพิ่มโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองให้มากขึ้น ดังนั้นการจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปตามปีนักษัตรดังนี้

-บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน ที่เกิดอยู่ในระหว่างปีนักษัตร ชวด ฉลู และ ขาล ควรจัดห้องน้ำให้อยู่ทาง ทิศเหนือ ของตัวบ้านเพื่อเพิ่มบารมีและความเป็นมงคลแก่ตนเองและคนในบ้าน

-บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน ที่เกิดปีเถาะ ควรจัดห้องน้ำให้อยู่ทาง ทิศตะวันออก ของตัวบ้านจึงจะดีที่สุด

–บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน ที่เกิดอยู่ในระหว่างปีนักษัตร มะโรง และ มะเส็ง ควรจัดห้องน้ำให้อยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จึงจะเหมาะสมและเป็นมงคล

-บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน ที่เกิดอยู่ในระหว่างปีนักษัตร มะเมีย และ มะแม ต้องจัดห้องน้ำใน ทิศใต้ จึงจะดีที่สุด

-บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน ที่เกิดอยู่ในปีวอก ควรจัดห้องน้ำในทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ จึงจะมีโชคลาภที่สุด

-บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน ที่เกิดปีระกา ต้องจัดห้องน้ำให้อยู่ในทาง ทิศตะวันตก เพื่อให้เป็นมงคลกับชีวิตของตนเองและคนในบ้าน

-บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน ที่เกิดอยู่ในระหว่างปีนักษัตร จอ และ กุน ควรจัดห้องน้ำให้อยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของตัวบ้านเพื่อเพิ่มบารมีและความเป็นมงคลแก่ตนเองและคนในบ้าน